Upozornění pro klienty

Vážení klienti,

v rámci vývoje kauzy, ve které vás zastupuji, je nyní více možných variant dalšího postupu. S většinou z vás jsem v kontaktu, ale někteří jste na můj dotaz stále neodpověděli. Prosím vás tedy o urgentní reakci a sdělení, jakou variantu preferujete. S ohledem na změnu stanoviska insolvenčního správce dlužníka je potřeba vzít zpět podmínění přihlášky a podat přihlášku nepodmíněnou. Případně uvažujete-li o uzavření dodatku smlouvy s dlužníkem, pak je třeba vybrat z následujících řešení:

  • NESOUHLAS S DODATKEM, tzn. už nechcete nic s EHM mít. Změníme pohledávku z podmíněné na nepodmíněnou, čímž se zařadíte mezi všechny ostatní věřitele a dodavatele EHM. Výše výtěžku nejde ani odhadnout, protože to je závislé na tom, kolik EHM vydělá při dokončení zakázek, tzn. kolik se jim podaří uzavřít dodatků.

  • UZAVŘENÍ DODATKU, tzn. vezmeme přihlášenou pohledávku zpět, EHM Vám dokončí zakázku, a pro případ, že by se tak nestalo, tak získáváte postavení přednostní pohledávky, tzn. nic se nepřihlašuje, jste přednostním věřitelem. Za řádného stavu byste pak mělI dostat plnění zpět ve 100%, ale i to je závislé na stavu majetkové podstaty, tzn. zda tam bude dost peněz na všechny, každopádně je to plnění určitě vyšší než v první variantě.

  • CHCI MATERIÁL – ještě je nabízena varianta, že EHM dodá materiál a montáž si zařídí klient, k tomu však zatím nemáme žádný vzor dodatku, ale lze si to představit tak, že za svoji zálohu dostanete materiál, dokončení si zařídíte sami. Je to řešení, že máte za zálohu alespoň něco a pokud to bude odsouhlaseno IS, tak Vám to už nikdo nevezme. 

PROSÍM VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ JIŽ PŘED DOKONČENÍM A DOSTALI DODATEK S NAVÝŠENOU CENOU, ABY MĚ OBRATEM KONTAKTOVALI A DO PŘEDMĚTU ZPRÁVY NAPSALI NAVÝŠENÍ CENY!

Energetický Holding Malina a.s. je v insolvenci

Společnost Energetický Holding Malina a.s. na sebe podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace. Naše advokátní kancelář nyní nabízí věřitelům této společnosti právní zastoupení za bezkonkurenčních podmínek. Naším cílem je vytvořit silnou skupinu věřitelů, která bude mít co nejlepší pozici pro hájení zájmů jejích jednotlivých členů.

Právní zastoupení věřitelů

Pokud jste spotřebitelským věřitelem společnosti EHM nabízíme vám právní zastoupení za bezkonkurenční cenu 5 000 Kč plus DPH bez ohledu na výši vašeho nároku. V rámci této částky vám nabízíme následující služby:

Omlouváme se, ale z kapacitních důvodů již v tomto případě nepřijímáme žádné nové klienty. Děkujeme za pochopení

přihlášení pohledávky

Na základě vámi dodaných podkladů vyplníme a podáme přihlášku vaší pohledávky do insolvenčního řízení. V případě, že by bylo potřeba přihlášku doplnit nebo opravit, zařídíme vše v součinnosti s vámi.

zastupování v průběhu řízení

Po zjištění vaší pohledávky na přezkumném jednání vás budeme zastupovat zejména na schůzích věřitelů, kde budeme hájit vaše zájmy tak, aby vaše pohledávka byla uspokojena v co nejvyšší míře.

průběžné informace

V průběhu celého insolvenčního řízení vás budeme průběžně prostřednictvím e-mailu informovat o jeho vývoji a předpokládané míře uspokojení vaší pohledávky.

Jak to bude probíhat

01

Odeslání formuláře

Pokud máte zájem o naše právní služby, vyplňte a odešlete formulář níže.

02

Návrh smlouvy

Podle informací ve formuláři vám sestavíme návrh smlouvy a plnou moc, které vám odešleme e-mailem spolu s dalšími potřebnými informacemi.

03

Podpis smlouvy a další informace

Podepsanou smlouvu a plnou moc nám pošlete e-mailem spolu s dalšími podklady pro přihlášení vaší pohledávky. Budeme od vás potřebovat zejména označení zakázky, kopii smlouvy, doklad o uhrazení zálohy, fotodokumentaci, stav vaší zakázky a případně označení montérů a dalších osob, které za dlužníka jednaly.

04

Přihlášení pohledávky

Na základě vámi sdělených informací vyplníme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a uděláme vše pro to, aby byla řádně zjištěna.

05

Informování o průběhu

V průběhu řízení vás budeme pravidelně informovat o stavu řízení, o námi navrhovaných krocích a o vyhlídkách na uspokojení vaší pohledávky.

06

Úhrada pohledávky

Výsledkem procesu bude s největší pravděpodobností buď dokončení vaší zakázky, nebo finanční plnění podle reorganizačního plánu. Podrobnější informace budou ale známy až po představení reorganizačního plánu dlužníkem. Reorganizace by však měla být jednoznačně lepším řešením než konkurs v případě neschválení reorganizačního plánu.