Aktuální kauzy

Naše advokátní kancelář zastupuje věřitele níže uvedených společností při vymáhání jejich pohledávek. Pokud jste věřitelem jedné z těchto společností, klikněte na odkaz níže a využijte našich zvýhodněných služeb.

Zvolte si experty na insolvenční právo!

Působíme v oboru od roku 1999

Máme zkušenosti se všemy aspekty insolvenčního práva

Spolupracujeme s mezioborovým týmem specialistů

Odbornost a spolehlivost

V oboru insolvenčního práva se pohybujeme již od roku 1999 (tehdy ještě v podobě původního zákona o konkursu a vyrovnání). V rámci naší činnosti máme zkušenosti jak s výkonem funkce insolvenčního správce (a správce konkursní podstaty), tak i se zastupováním věřitelů, insolvenčních správců i dlužníků v insolvenčních řízeních.

Naše služby

Insolvenční návrh

Zhodnotíme ekonomický stav subjektu a doporučíme jasná řešení.

Zpracujeme dlužnický nebo věřitelský insolvenční návrh tak, aby měl co největší šanci na úspěch u insolvenčního soudu.

Reorganizační plán

Vypracujeme reorganizační plán odpovídající konkrétnímu úpadkovému řešení. Představíme jej věřitelům a vyjednáme jeho podporu.

V rámci řízení zastupujeme dlužníka při jednání se soudem, věřiteli a insolvenčním správcem.

Zastupování dlužníků

Zastupujeme dlužníky v insolvenčním řízení, pokud je jejich úpadek řešen konkursem či reorganizací.

Zpracujeme mezeru krytí a další obranné prostředky při šikanózně podaných insolvenčních návrzích.

V případě věřitelských návrhu zastupujeme statutární orgány dlužníka i v rámci dopadů včasného nepodání insolvenčního návrhu.

Zastupování věřitelů

Po posouzení vaší pohledávky doporučíme další postup v rámci insolvenčního řízení a probereme s vámi i daňové dopady.

Vaši pohledávku přihlásíme do insolvenčního řízení a v případě zájmu vás zastoupíme při vykonávání práv z této pohledávky. Průběžně vás budeme informovat o stavu řízení a předpokládané míře uspokojení vaší pohledávky.

Krizový management

Poskytujeme služby pro subjekty v hrozícím úpadku. Provedeme právní a ekonomickou analýzu a navrhneme optimální řešení.

Poradenství

Poskytujeme právní poradenství v oblasti insolvenčního práva, občanského práva a trestního práva.


Domluvte si schůzku

Vyplňte formulář a do zprávy nám napište vaše preferované datum a čas. Ozveme se vám co nejdříve.

Kontaktní informace

H. H. Legal, s.r.o.
V Luhu 754/18
140 00, Praha 4
08289344