Premiot Group, a.s.

Premiot Group se kromě realitního developmentu a investic do výnosových nemovitostí zabývá také investicemi do majetkové účasti ve středních a velkých podnicích. Svou strategii staví na konzervativním přístupu se zaměřením na typovou, časovou i geografickou diverzifikaci, aby tak zajistila dlouhodobý a stabilní růst spravovaného portfolia. Zdroj: www.premiot.com

Z veřejně dostupných informací vyplynulo, že nedošlo či nedochází k výplatě již splatných jistin u dluhopisů, které byly splatné na konci roku 2022, přičemž splatnost části dluhopisů byla k 31. 12. 2022.

Právní zastoupení věřitelů

Naše advokátní kancelář nabízí právní služby věřitelům společnosti Premiot Group, a.s. Za zvýhodněných podmínek za vás budeme pohledávku vymáhat a pokud by došlo k zahájení insolvenčního řízení, tak vás budeme zastupovat v rámci tohoto insolvenčního řízení.

Naše kancelář nezastupuje žádnou společnost, která pohledávky vykupuje, po celou dobu řízení věřitel zůstane vlastníkem pohledávky či dluhopisu, případně může být posouzena nabídka odkupu, pokud takovou již věřitel dostal.

Jak postupovat

Pro posouzení věci je důležité zaslání podkladů, kde Klienti mohou využít online formulář přiložený níže, příp. emailovou adresu premiot@akhorova.com

Věřitelé společností ve skupině, kteří mají své nároky založeny na dluhopisu či směnce a splatnost těchto cenných papírů již uplynula, mají možnost spojit se mým prostřednictvím s ostatními věřiteli a společně postupovat při vymáhání svých nároků.

Mám zájem o právní služby

Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte tento formulář, na zakládě kterého se vám ozveme zpět s podrobnějšími informacemi.